přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.25a

Položka 25
1.
  a) Přijetí žádosti o udělení oprávnění k poskytování 
   zdravotních služeb75a)                       Kč     1 000

  b) Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění 
   k poskytování zdravotních služeb75a) nebo
   rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického 
   zařízení, jejímž předmětem je změna

   - rozsahu zdravotních služeb, týkající se formy, oboru 
    nebo druhu zdravotní péče nebo zdravotní služby,

   - místa poskytování zdravotních služeb, místa pracoviště
    poskytovatele zdravotnické záchranné služby,
    zdravotnické dopravní služby nebo přepravy pacientů 
    neodkladné péče nebo místa kontaktního pracoviště
    poskytovatele domácí péče, nebo 

   - doby platnosti oprávnění                     Kč      500

  c) Přijetí žádosti o odnětí oprávnění k poskytování 
   zdravotních služeb nebo o zrušení registrace nestátního
   zdravotnického zařízení                       Kč      150

  d) Vydání úředního výpisu z Národního registru poskytovatelů
   zdravotních služeb75a)                        Kč      100

2. 
  a) Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provádění externího 
   klinického auditu podle zákona o specifických
   zdravotních službách                        Kč     1 000

  b) Změna rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího
   klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních 
   službách                              Kč      500

  c) Změna identifikačních údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt, 
   bydliště) fyzické osoby oprávněné k provádění externího 
   klinického auditu v rozhodnutí o udělení oprávnění 
   k provádění externího klinického auditu podle zákona
   o specifických zdravotních službách
   včetně promítnutí těchto znění do dalších údajů v tomto
   rozhodnutí                             Kč      100

  d) Změna obchodní firmy nebo názvu právnické osoby oprávněné
   k provádění externího klinického auditu v rozhodnutí 
   o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu 
   podle zákona o specifických zdravotních službách
   včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v tomto
   rozhodnutí                             Kč      100

  e) Vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k provádění externího
   klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních 
   službách                              Kč      150
 
Předmětem poplatku není
1. Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb, změna rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení a vydání rozhodnutí o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.
2. Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu, vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.
 
Poznámka
Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodu 2. písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) bodu 2. této položky.
 
75a) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.