přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 128/2009
Vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty § 14a

§ 14a
(1) Dodává-li potravinářský podnik v rámci své maloobchodní činnosti maso volně žijící zvěře nebo výrobky z masa volně žijící zvěře, které splňují požadavky a kritéria stanovená předpisem Evropské unie, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu15), jinému maloobchodnímu zařízení, jde o okrajovou a omezenou činnost, jestliže
a) jde o potravinářský podnik, v němž se týdně
1. bourá nejvýše 150 kg vykostěného masa velké volně žijící zvěře, anebo tomu odpovídající množství nevykostěného masa velké volně žijící zvěře,
2. porcuje nejvýše 35 kg masa, jde-li o maso drobné volně žijící zvěře,
3. vyrobí nejvýše 350 kg výrobků z masa volně žijící zvěře,
b) množství dodávaného masa a výrobků z masa volně žijící zvěře nepřekračuje týdně
1. 33 % tímto podnikem vyrobeného vykostěného masa volně žijící zvěře, anebo tomu odpovídající množství nevykostěného masa velké volně žijící zvěře,
2. 33 % tímto podnikem vyrobeného masa volně žijící zvěře, jde-li o maso drobné volně žijící zvěře,
3. 33 % tímto podnikem vyrobených výrobků z masa volně žijící zvěře,
c) jiné maloobchodní zařízení toto maso a výrobky z masa volně žijící zvěře
1. dodává přímo konečnému spotřebiteli, nebo
2. opracovává dále jen na výslovné přání konečného spotřebitele.
(2) Potravinářské podniky, kterým jsou dodávány maso volně žijící zvěře nebo výrobky z masa volně žijící zvěře opracované v jiném potravinářském podniku v rámci jeho maloobchodní činnosti, mohou tyto výrobky uvádět do oběhu jen za podmínek stanovených v odstavci 1.
15) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.