přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 350/2011
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Příl.2

Příloha 2
Limitní koncentrace nebezpečných látek pro změnu klasifikace nebezpečných směsí
  ------------------------------------------------------------------- 
   Výchozí rozmezí koncentrace (c)  Přípustná změna ve výchozí
   látky obsažené ve směsi       koncentraci látky obsažené ve
                     směsi
  -------------------------------------------------------------------
     c =< 2,5 %            +/- 30 %
    2,5 % < c =< 10 %          +/- 20 %
    10 % < c =< 25 %           +/- 10 %
    25 % < c =< 100 %          +/- 5 %
  -------------------------------------------------------------------