přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 350/2011
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) § 35

§ 35
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona ze správních orgánů uvedených v § 23 písm. d) až h) projednává ten, který spáchání přestupku zjistil jako první.
(2) Příjem z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí je příjmem Státního fondu životního prostředí.