přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 350/2011
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) § 23

§ 23
Orgány státní správy
Státní správu v oblasti uvádění látek nebo látek obsažených ve směsích a v předmětech na trh nebo jejich používání a v uvádění směsí na trh nebo jejich používání podle tohoto zákona vykonávají
a) Ministerstvo životního prostředí,
b) Ministerstvo zdravotnictví,
c) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
d) Ministerstvo obrany,
e) Česká inspekce životního prostředí,
f) krajské hygienické stanice,
g) celní úřady,
h) Státní úřad inspekce práce,
i) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.