přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 342/2012
Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností Příl.4

Příloha 4
STUDIJNÍ PŘEDMĚTY V MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU V OBLASTI VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ A HYGIENY A ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
Část A
STUDIJNÍ PROGRAM PRO VETERINÁRNÍ LÉKAŘE
Studijní program vedoucí k získávání diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu o požadovaném vzdělání ve veterinárním lékařství a hygieně obsahuje alespoň tyto předměty:
I. Základní předměty
a) fyzika,
b) chemie,
c) biologie zvířat,
d) biologie rostlin,
e) biomatematika.
II. Speciální předměty
Skupina 1: Základní vědy
a) anatomie včetně histologie a embryologie,
b) fyziologie,
c) biochemie,
d) genetika,
e) farmakologie,
f) farmacie,
g) toxikologie,
h) mikrobiologie,
i) imunologie,
j) epizootologie,
k) profesní etika.
Skupina 2: Klinické vědy
a) porodnictví,
b) patologie včetně patologické anatomie,
c) parazitologie,
d) klinická medicína a chirurgie včetně anesteziologie,
e) klinické přednášky o různých domácích zvířatech, drůbeži a jiných druzích zvířat,
f) preventivní lékařství,
g) radiologie, reprodukce a poruchy reprodukce,
h) hygienické předpisy,
i) veterinární legislativa a soudní lékařství,
j) terapeutika,
k) propedeutika.
Skupina 3: Živočišná výroba
a) živočišná výroba,
b) výživa zvířat,
c) agronomie,
d) ekonomika zemědělství,
e) chov a zdraví zvířat,
f) veterinární hygiena,
g) etologie a ochrana zvířat.
Skupina 4: Hygiena potravin
a) prohlídka a kontrola potravin živočišného původu,
b) hygiena a technologie potravin,
c) praktická výuka zahrnující praktickou výuku na místech, kde probíhá porážka zvířat a výroba potravin.
Praktická výuka může mít formu externí blokové praktické výuky, pokud je taková výuka celodenní, uskutečňuje se pod dohledem vysoké školy s veterinárním studijním programem a netrvá v rámci celého studia dohromady déle než 6 měsíců.
Rozdělení teoretické a praktické výuky mezi jednotlivými skupinami předmětů je vyrovnané a koordinované tak, aby požadované znalosti a zkušenosti mohly být získány způsobem, který přiměřeně umožní veterinárním lékařům výkon všech jejich úkolů.
Část B
ZNALOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ JSOU PŘEDPOKLADEM K ZÍSKÁNÍ DIPLOMU, VYSVĚDČENÍ NEBO JINÉHO DOKLADU O POŽADOVANÉM VZDĚLÁNÍ VE VETERINÁRNÍM LÉKAŘSTVÍ A HYGIENĚ
a) přiměřené znalosti z věd, o které se opírá činnost veterinárního lékaře, a znalosti právních předpisů Unie vztahujících se na tyto činnosti,
b) přiměřené znalosti o anatomii, fyziologii, chování a fyziologických potřebách zvířat, jakož i o obecné schopnosti a dovednosti pro jejich chov, krmení, dobré životní podmínky, reprodukci a hygieně
c) přiměřené klinické, epidemiologické a analytické dovednosti a schopnosti pro prevenci, diagnostiku a nemocí zvířat jednotlivě i skupinově, včetně anestezie, aseptické chirurgie a bezbolestné smrti, včetně zvláštních znalostí o nemocích přenosných na člověka,
d) přiměřené znalosti, dovednosti a schopnosti pro preventivní medicínu, včetně schopností v oblasti vyšetřování a certifikace,
e) přiměřené znalosti o hygieně a technologii získávání, výroby a uvádění do oběhu živočišných krmiv nebo potravin živočišného původu určených k lidské spotřebě, včetně dovedností a schopností potřebných pro pochopení a vysvětlení osvědčených postupů v tomto ohledu,
f) znalosti, dovednosti a schopnosti potřebné pro odpovědné a rozumné používání veterinárních léčiv k léčbě zvířat a zajištění bezpečnosti potravinového řetězce a ochrany životního prostředí.