přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 342/2012
Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností § 7

§ 7
(1) Do karantény se v případech uvedených v zákoně umísťují zvířata, která jsou
a) předmětem obchodování s členskými státy Evropské unie (dále jen „členský stát“),
b) dovážena ze zemí, které nejsou členskými státy (dále jen „třetí země“),
c) přemísťována ze svodu zvířat, nebo
d) přemísťována do stáda, v němž je lepší nákazová situace než v původním stádě.
(2) Zvířata jsou držena v karanténě nejméně po dobu nezbytně nutnou k provedení zdravotních zkoušek v souladu se stanovenými povinnými preventivními a diagnostickými úkony.