přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 196/2005
Nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic Příl

Příl.
Bodové hodnocení žádostí o přidělení individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka a na chov bahnic z národní rezervy
1. Bodové hodnocení žádosti žadatele, který není držitelem individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic
----------------------------------------------------------------------------
Označení  Podmínka                       Počet bodů
podmínky                             při splnění
                                 podmínky
----------------------------------------------------------------------------
                  Část A
----------------------------------------------------------------------------
1     Fyzická osoba ve věku do 40 let ke dni podání     10
      žádosti
----------------------------------------------------------------------------
2     Žadatel nesplňující podmínku 1             6
----------------------------------------------------------------------------
                  Část B
----------------------------------------------------------------------------
1     Žadatel, u něhož podíl výměry obhospodařovaných    10
      travních porostů nacházejících se v horské méně
      příznivé oblasti22) na celkové výměře
      obhospodařovaných travních porostů podle evidence
      půdy23) ke dni podání žádosti činí 100 %
----------------------------------------------------------------------------
2     Žadatel, který nesplňuje podmínku 1 a u něhož     8
      podíl výměry obhospodařovaných travních porostů
      nacházejících se v horské méně příznivé oblasti22)
      na celkové výměře obhospodařovaných travních
      porostů podle evidence půdy23) ke dni podání
      žádosti činí více než 75 %
----------------------------------------------------------------------------
3     Žadatel, který nesplňuje podmínku 1 a zároveň 2    7
      a u něhož podíl výměry obhospodařovaných travních
      porostů nacházejících se v horské méně příznivé
      oblasti22) na celkové výměře obhospodařovaných
      travních porostů podle evidence půdy23) ke dni
      podání žádosti činí více než 50 %
----------------------------------------------------------------------------
4     Žadatel, u něhož podíl výměry obhospodařovaných    7
      travních porostů nacházejících se v ostatní méně
      příznivé oblasti Typu OA24) nebo oblasti
      se specifickými omezeními25) na celkové výměře
      obhospodařovaných travních porostů podle evidence
      půdy23) ke dni podání žádosti činí 100 %
----------------------------------------------------------------------------
5     Žadatel, který nesplňuje podmínku 4 a u něhož     5
      podíl výměry obhospodařovaných travních porostů
      nacházejících se v ostatní méně příznivé oblasti
      typu OA24) nebo oblasti se specifickými omezeními25)
      na celkové výměře obhospodařovaných travních
      porostů podle evidence půdy23) ke dni podání žádosti
      činí více než 75 %
----------------------------------------------------------------------------
6     Žadatel, který nesplňuje podmínku 4 a zároveň 5    4
      a u něhož podíl výměry obhospodařovaných travních
      porostů nacházejících se v ostatní méně příznivé
      oblasti typu OA24) nebo oblasti se specifickými
      omezeními25) na celkové výměře obhospodařovaných
      travních porostů podle evidence půdy23) ke dni
      podání žádosti činí více než 50 %
----------------------------------------------------------------------------
7     Žadatel, u něhož podíl výměry obhospodařovaných    4
      travních porostů nacházejících se v ostatní méně
      příznivé oblasti typu OB24) na celkové výměře
      obhospodařovaných travních porostů podle evidence
      půdy23) ke dni podání žádosti činí více než 75 %
----------------------------------------------------------------------------
8     Žadatel, který nesplňuje podmínku 7 a u něhož     3
      podíl výměry obhospodařovaných travních porostů
      nacházejících se v ostatní méně příznivé oblasti
      typu OB24) na celkové výměře obhospodařovaných
      travních porostů podle evidence půdy23) ke dni
      podání žádosti činí více než 50 %
----------------------------------------------------------------------------
2. Bodové hodnocení žádosti žadatele, který je držitelem individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic
----------------------------------------------------------------------------
Označení  Podmínka                       Počet bodů
podmínky                             při splnění
                                 podmínky
----------------------------------------------------------------------------
1     Žadatel, u něhož podíl výměry obhospodařovaných    10
      travních porostů nacházejících se v horské méně
      příznivé oblasti22) na celkové výměře
      obhospodařovaných travních porostů podle evidence
      půdy23) ke dni podání žádosti činí 100 %
----------------------------------------------------------------------------
2     Žadatel, který nesplňuje podmínku 1 a u něhož     8
      podíl výměry obhospodařovaných travních porostů
      nacházejících se v horské méně příznivé oblasti22)
      na celkové výměře obhospodařovaných travních
      porostů podle evidence půdy23) ke dni podání
      žádosti činí více než 75 %
----------------------------------------------------------------------------
3     Žadatel, který nesplňuje podmínku 1 a zároveň 2    7
      a u něhož podíl výměry obhospodařovaných travních
      porostů nacházejících se v horské méně příznivé
      oblasti22) na celkové výměře obhospodařovaných
      travních porostů podle evidence půdy23) ke dni
      podání žádosti činí více než 50 %
----------------------------------------------------------------------------
4     Žadatel, u něhož podíl výměry obhospodařovaných    7
      travních porostů nacházejících se v ostatní méně
      příznivé oblasti typu OA24) nebo oblasti
      se specifickými omezeními25) na celkové výměře
      obhospodařovaných travních porostů podle evidence
      půdy23) ke dni podání žádosti činí 100 %
----------------------------------------------------------------------------
5     Žadatel, který nesplňuje podmínku 4 a u něhož     5
      podíl výměry obhospodařovaných travních porostů
      nacházejících se v ostatní méně příznivé oblasti
      typu OA24) nebo oblasti se specifickými omezeními25)
      na celkové výměře obhospodařovaných travních
      porostů podle evidence půdy23) ke dni podání
      žádosti činí více než 75 %
----------------------------------------------------------------------------
6     Žadatel, který nesplňuje podmínku 4 a zároveň 5    4
      a u něhož podíl výměry obhospodařovaných travních
      porostů nacházejících se v ostatní méně příznivé
      oblasti typu OA24) nebo oblasti se specifickými
      omezeními25) na celkové výměře obhospodařovaných
      travních porostů podle evidence půdy23) ke dni
      podání žádosti činí více než 50 %
----------------------------------------------------------------------------
7     Žadatel, u něhož podíl výměry obhospodařovaných    4
      travních porostů nacházejících se v ostatní méně
      příznivé oblasti typu OB24) na celkové výměře
      obhospodařovaných travních porostů podle evidence
      půdy23) ke dni podání žádosti činí více než 75 %
----------------------------------------------------------------------------
8     Žadatel, který nesplňuje podmínku 7 a u něhož     3
      podíl výměry obhospodařovaných travních porostů
      nacházejících se v ostatní méně příznivé oblasti
      typu OB24) na celkové výměře obhospodařovaných
      travních porostů podle evidence půdy23) ke dni
      podání žádosti činí více než 50 %
---------------------------------------------------------------------------
22) § 4 nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními.
23) § 3a a násl. zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.
24) § 5 nařízení vlády č. 241/2004 Sb.
25) § 6 nařízení vlády č. 241/2004 Sb.