přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 17a

§ 17a
(1) Víno bez chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení nebo tradičního výrazu, s názvem odrůdy nebo označením ročníku musí být vyrobeno z hroznů révy vinné, jejichž výnos nepřekročil 14 tun na 1 ha a musí pocházet z odrůd podle § 17 odst. 1 písm. a). Na etiketě tohoto vína nebo v označení tohoto vína podle § 16 odst. 10 a 11 nemohou být uvedeny odrůdy révy vinné uvedené ve Státní odrůdové knize105). Na etiketě tohoto vína nebo v označení tohoto vína podle § 16 odst. 10 a 11 nesmí být použit výraz „odrůdové víno“.
(2) Víno bez chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení nebo tradičního výrazu s názvem odrůdy nebo označením ročníku podléhá certifikaci. Výrobce tohoto vína je povinen uhradit náklady spojené s certifikací podle předpisu Evropské unie103). Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů na certifikaci. O náhradě nákladů na certifikaci rozhodne Inspekce. Certifikace se provádí zejména kontrolou evidenčních knih. Je-li víno bez chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení nebo tradičního výrazu vyrobeno z čerstvých hroznů119), moštu107) nebo rmutu, jejichž příchod do místa dodání nebyl nahlášen v souladu s ustanovením § 14a, nelze toto víno certifikovat.
103) Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.
105) Zákon č. 218/2003 Sb.
107) Příloha VII část II odst. 10 až 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
119) Příloha I část XII písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.