přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.36a

Položka 36
 
a) Vydání povolení33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti 

  - 10 dní a na dobu kratší než 10 dní                  Kč      100

  - 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců                Kč      500

  - delší než 6 měsíců                          Kč     1 000
 
b) Vydání povolení33) k připojení sousední nemovitosti na odpočívku
  dálnice nebo na silnici I. třídy                    Kč     1 000
 
c) Vydání povolení33) k připojení sousední nemovitosti na
  silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci      Kč      500
 
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
 
Předmětem poplatku není
1. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.
2. Vydání povolení uvedeného v písmenech b) a c) této položky k připojení sousední nemovitosti, jde-li o zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástmi dotčených silnic nebo místních komunikací podle zvláštního právního předpisu.33)
 
33) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.