přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 219/2004
Vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe Příl.3

Příl.3
VZOR
 
        Ministerstvo životního prostředí


                   Dne ....................

                   Č.j.........................

   Ministerstvo životního prostředí na základě kontroly
    dodržování zásad správné laboratorní praxe vydává
    podle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách
a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v platném znění
 a v souladu se směrnicí Rady 88/320/EHS o kontrole a ověřování
správné laboratorní praxe (SLP) a se směrnicí Komise 1999/12/ES,
  kterou se technickému pokroku podruhé přizpůsobuje příloha
  ke směrnici Rady 88/320/EHS o kontrole a ověřování správné
           laboratorní praxe (SLP)


 .................................................................

 .................................................................

 .................................................................

     (identifikace testovacího zařízení včetně IČO)


              OSVĚDČENÍ
     o dodržování zásad správné laboratorní praxe

Za MŽP:                  Razítko
                  s malým státním znakem: