přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 219/2004
Vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe Příl.2

Příl.2
               ŽÁDOST
   o ověření dodržování zásad správné laboratorní praxe
     podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění

Žadatel:

Sídlo:

Adresa:

IČO:           DIČ:

Vedoucí testovacího zařízení:

Číslo oprávnění k podnikatelské činnosti:      Vydal:

(1) Žádám o ověření dodržování zásad správné laboratorní praxe ve
výše uvedeném testovacím zařízení.

(2) Přikládám čestné prohlášení o zavedení funkčního programu.
Datum podání žádosti:       Podpis statutárního orgánu
                  nebo zástupce testovacího zařízení