přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 219/2004
Vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe § 3

§ 3
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která žádá ministerstvo (dále jen "žadatel") o vydání osvědčení o dodržování Zásad (dále jen "osvědčení"), podává žádost podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 této vyhlášky.
(2) Žádost o vydání osvědčení zasílá žadatel ministerstvu a právnické osobě uvedené v § 4 odst. 1.
(3) Žadatel k žádosti přiloží čestné prohlášení, ve kterém prohlásí, že má zavedený a funkční program, a uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která je za program odpovědná.
(4) Zkoušky na zvířatech provádí testovací zařízení v souladu se zvláštním právním předpisem.1)
1) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.