přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 17/1992
Zákon Federálního shromáždění č. 17/1992 Sb., o životním prostředí § 28

§ 28
Přestupky
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) při své činnosti porušením právních předpisů způsobí ekologickou újmu, nebo
b) neučiní opatření k nápravě nebo neupozorní orgán státní správy podle § 19.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).
(3) Přestupky projednávají orgány pro životní prostředí.