přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 162/2003
Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) § 17

§ 17
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává inspekce.
(2) Pokuta je příjmem Státního fondu životního prostředí.
(3) Inspekce vede evidenci osob, které byly pravomocným rozhodnutím uznány odpovědnými z přestupků podle § 16, a archivuje podle zvláštního právního předpisu16) spisový materiál týkající se řízení o přestupcích uložených podle § 16 po dobu nejméně 3 let.
14) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.