přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 162/2003
Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) § 16

§ 16
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neoprávněně používá název "zoologická zahrada" nebo "zoo",
b) provozuje zoologickou zahradu bez licence,
c) neumístí kopii povolení podle § 3 odst. 3, nebo
d) nevypracovává, ministerstvu nezasílá nebo nezveřejňuje výroční zprávu o činnosti podle § 7 odst. 4.
(2) Za přestupek uvedený v odstavci 1
a) v písmenech a), c) a d) lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč,
b) v písmenu b) lze uložit pokutu až do výše 3 000 000 Kč.
(3) Za přestupek uvedený v odstavci 1
a) v písmenech a), c) a d) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,
b) v písmenu b) lze uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč,
pokud byl spáchán opětovně v době do 1 roku od právní moci rozhodnutí, jímž byla za tento čin uložena pokuta.