přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 162/2003
Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) § 14

§ 14
Podpora provozovatelů
(1) Provozovateli, který je držitelem platné licence, mohou být ze státního rozpočtu nebo z rozpočtů územních samosprávných celků poskytnuty dotace zejména na
a) chov druhů volně žijících živočichů chráněných podle zvláštních právních předpisů,11)
b) vedení plemenných knih druhů volně žijících živočichů chráněných podle zvláštních právních předpisů11) a zpracování informací o jejich chovu do elektronické podoby a jejich zpřístupnění,
c) podporu účasti provozovatele na projektech ochrany přírody v České republice,
d) podporu spolupráce provozovatele v rámci mezinárodních programů,
e) péči o živočichy chráněné a odebrané podle zvláštních právních předpisů,11)
f) projekty vědy a výzkumu,
g) projekty v oblasti výchovné, vzdělávací a kulturní činnosti,
h) zabezpečení dalšího odborného vzdělávání pracovníků zoologické zahrady,
i) výstavbu nebo rekonstrukci objektu zoologické zahrady,
j) vybavení zoologické zahrady zabezpečovacími a protipožárními systémy.
(2) Při stanovení prioritních oblastí poskytování dotací ministerstvo přihlíží k stanovisku Komise.
(3) Pravidla poskytování dotací podle odstavce 1, zejména za jakých podmínek, v jaké výši a v jakých lhůtách jsou dotace poskytovány, stanoví prováděcí právní předpis.
11) Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 16/1997 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.