přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 209/2004
Vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty § 9

§ 9
Vzor havarijního plánu a rozsah ministerstvem zveřejňovaných informací o havarijním plánu
(K § 20 odst. 4 a 5 zákona)
(1) Vzor havarijního plánu je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce
a) v části A, jde-li o havarijní plán pro uzavřené nakládání,
b) v části B, jde-li o havarijní plán pro uvádění do životního prostředí.
(2) Informace o havarijním plánu ministerstvo zveřejní v rozsahu údajů, které jsou v příloze č. 5 k této vyhlášce vyznačeny.