přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 186/2006
Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Čl.X

Čl.X
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h).
2. V § 59 odst. 2 písmeno c) zní:
"c) vydávat územně plánovací dokumentaci pro celé území hlavního města Prahy,".
3. V § 59 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až v) se označují jako písmena e) až u).
4. V § 89 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až o) se označují jako písmena g) až n).