přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 210/2010
Vyhláška č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy § 14

§ 14
Registr kroužků a jiných značek pro označování exemplářů
(K § 23d odst. 8 zákona)
(1) Registr vyrobených nebo distribuovaných kroužků a jiných značek podle § 23d odst. 5 zákona vede výrobce nebo distributor kroužků nebo jiných značek v samostatné knize s očíslovanými stranami nebo elektronicky v samostatné databázi umožňující vytištění záznamu. V případě elektronické databáze se všechny nové záznamy vytisknou minimálně jednou měsíčně, stránky se průběžně očíslují a připojí se k předchozím vytištěným záznamům obdobně jako v knize. Jednotlivé záznamy v knize nebo databázi jsou označeny pořadovými čísly počínaje číslem „1“.
(2) Záznamy o kroužcích a značkách přijatých na sklad a záznamy o kroužcích a značkách použitých nebo distribuovaných jiným osobám se vedou odděleně.
(3) Záznam o kroužcích a značkách přijatých na sklad obsahuje:
a) pořadové číslo záznamu,
b) datum záznamu,
c) typ kroužku nebo značky,
d) datum přijetí na sklad,
e) místo původu (jméno a adresa dodavatele, nebo název, popřípadě obchodní firma a sídlo, vlastní výroba),
f) počet kusů,
g) čísla značek a
h) další poznámky a dodatečné záznamy.
(4) Záznam o kroužcích a značkách použitých nebo distribuovaných jiným osobám obsahuje:
a) pořadové číslo záznamu,
b) datum záznamu,
c) typ kroužku nebo značky,
d) datum vyskladnění,
e) místo určení (jméno a adresa nebo název, popřípadě obchodní firma a sídlo odběratele, pro vlastní potřebu),
f) počet kusů,
g) čísla značek a
h) další poznámky a dodatečné záznamy.
(5) Písemná informace o kroužcích a jiných značkách podle § 23d odst. 2 písm. b) zákona obsahuje zejména údaje o:
a) výrobci kroužků nebo jiných značek, je-li odlišný od žadatele o licenci pro výrobce nebo distributora,
b) použitém materiálu na výrobu kroužků nebo jiných značek,
c) velikosti a typech kroužků nebo jiných značek,
d) druzích, velikostech a stáří živočichů, pro které budou kroužky nebo jiné značky určeny,
e) veterinárních nebo jiných atestech kroužků a jiných značek, jsou-li k dispozici nebo je-li to vyžadováno veterinárními předpisy, a
f) návodech a informacích pro odběratele značek.