přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 210/2010
Vyhláška č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy § 5

§ 5
(1) Nestanoví-li přímo použitelné předpisy Evropské unie o ochraně ohrožených druhů4) jinak, označují zpracovatelé a balírny kaviáru prvotní nádoby s kaviárem jednotlivě pomocí jednorázových štítků, které jsou připevněny k nádobě.
(2) Prvotní nádobou se rozumí nádoba, do které je kaviár přímo plněn zpracovateli a balírnami. Za prvotní nádobu se nepovažuje nádobí, na kterém je kaviár servírován k přímé spotřebě v restauracích a podobných zařízeních.
(3) Štítek na prvotní nádobu s kaviárem, která je naplněna zpracovatelem nebo balírnou v zemi původu kaviáru, obsahuje následující identifikační čísla v následujícím pořadí:
a) standardizovaný kód druhu jeseterovité ryby podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,
b) kód pro vyznačení původu jeseterovité ryby podle přílohy IX k nařízení Komise (ES) č. 865/2006,
c) dvoupísmenný kód země původu jeseterů podle Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO),
d) rok sklizně, popřípadě lovu,
e) oficiální evidenční kód zpracovatele nebo balírny kaviáru a
f) identifikační výrobní číslo šarže kaviáru přidělené zpracovatelem nebo balírnou.
(4) Štítek na prvotní nádobu s kaviárem, který je přebalován v jiné zemi, než je země původu kaviáru, obsahuje následující identifikační čísla v následujícím pořadí:
a) standardizovaný kód druhu jeseterovité ryby podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,
b) kód pro vyznačení původu jeseterovité ryby podle přílohy IX k nařízení Komise (ES) č. 865/2006,
c) dvoupísmenný kód země původu jeseterů podle Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO),
d) rok přebalování kaviáru,
e) oficiální evidenční kód zpracovatele nebo balírny kaviáru a
f) identifikační výrobní číslo šarže kaviáru přidělené zpracovatelem nebo balírnou nebo číslo vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu.
4) Nařízení Rady (ES) č. 338/97 a nařízení Komise (ES) č. 865/2006.