přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 210/2010
Vyhláška č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy § 4

§ 4
(1) Záznamy o nakládání s kaviárem se vedou v listinné nebo elektronické podobě umožňující vytištění záznamu.
(2) Jednotlivé záznamy jsou označeny pořadovými čísly počínaje číslem „1“.
(3) Každý záznam o kaviáru obsahuje:
a) pořadové číslo a datum záznamu a
b) kód druhu jesetera podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.
(4) Záznam o získaném kaviáru dále obsahuje:
a) datum získání kaviáru,
b) jméno a adresu nebo název, popřípadě obchodní firmu a sídlo dodavatele kaviáru,
c) čistou hmotnost získaného kaviáru,
d) čísla dokladů o původu kaviáru, jejichž kopie se přikládají k záznamu, a
e) identifikační informace z původních štítků nádob s kaviárem, nejsou-li uvedeny na kopiích dokladů přiložených k záznamu.
(5) Záznam o odeslaném kaviáru dále obsahuje:
a) datum odeslání kaviáru,
b) čistou hmotnost odeslaného kaviáru,
c) jméno a adresu nebo název, popřípadě obchodní firmu a sídlo odběratele kaviáru,
d) čísla dokladů vystavených na odeslaný kaviár, jejichž kopie se přikládají k záznamu. Dále identifikační informace z vlastních štítků nádob s kaviárem, nejsou-li uvedeny na kopiích dokladů přiložených k záznamu, a
e) pořadové číslo a datum vlastního záznamu, vztahujícího se k získání kaviáru.