přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.CXII

Čl.CXII
Zákon č. 12/1997 Sb., o plynulosti a bezpečnosti provozu, ve znění zákona 168/1999 Sb., zákona č. 247/2000 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb., se mění takto:
1. § 3 se zrušuje.
2. § 5 se včetně poznámky pod čarou č. 4) zrušuje.".