přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.LXXXV

Čl.LXXXV
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V § 19 odst. 9 písmeno c) zní:
"c) stanoviskem obecního úřadu podle místa sběru, že sběr bylin a plodů v příslušné oblasti nenarušuje druhovou rozmanitost; působnost stanovená obecnímu úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.".
2. V § 29 odst. 4 písm. c) se slova "v okrese" nahrazují slovy "v obci".