přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.LXXIX

Čl.LXXIX
Zákon č. 39/1993 Sb., o pokutách a sankcích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 větách první a druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
2. V § 2 odst. 4 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
3. V § 3 odst. 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
4. V § 3 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
5. V § 3 odst. 3 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
6. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:
"§ 3a
Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".
7. V § 4 odst. 3 se slova "Pozemkového fondu České republiky6)" nahrazují slovem "obce".
8. § 5 se zrušuje.