přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.LXXV

Čl.LXXV
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se mění takto:
1. V § 35 odst. 2 se slova "popřípadě rozhodnutí o schválení nájmu honitby" nahrazují slovy "po uzavření smlouvy o nájmu honitby nebo po nabytí právní moci".
2. V § 40 a § 42 odst. 1 se za slova "která není hájena" vkládají slova "podle § 2 písm. c)".
3. V § 45 odst. 1 písm. v) se slovo "lovit" nahrazuje slovem "střílet".
4. V § 57 odst. 3 až 5 se slova "pověřené obecní úřady v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".
5. V § 60 se slova "pověřené obecní úřady v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".
6. V § 61 odst. 2 se slova "pověřené obecní úřady v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".
7. V § 69 odst. 6 se slova "pověřené obecní úřady v přenesené působnosti" nahrazují slovy "obecní úřady obcí s rozšířenou působností".