přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.LXXIII

Čl.LXXIII
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, se mění takto:
1. V § 2 písm. a) se za slovo "okresů," doplňují slova "správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, správních obvodů obcí s rozšířenou působností".
2. § 12 se zrušuje.
3. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:
"§ 13a
Pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností zajišťují dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje, zejména jsou povinny na žádost ministerstva nebo kraje poskytnout nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje, státních programů regionálního rozvoje a programů rozvoje územního obvodu kraje.".