přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 320/2002
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl.XVIII

Čl.XVIII
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 202/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 2 větě čtvrté se slova "okresních úřadů" zrušují a slovo "krajům" se nahrazuje slovem "krajů".
2. V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Činnost krajů podle věty čtvrté je činností vykonávanou v přenesené působnosti.".
3. V § 10 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
4. V § 19 odst. 2 se slova "kapitoly Okresní úřady" nahrazují slovy "krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce".
5. V § 19 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Činnost krajů podle věty první je činností vykonávanou v přenesené působnosti.".
6. V § 20 odst. 3 větě druhé se slova "okresních úřadů" zrušují a slovo "krajům" se nahrazuje slovem "krajů".
7. V § 20 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "Činnost krajů podle věty druhé je činností vykonávanou v přenesené působnosti.".
8. V § 30 odst. 2 větě druhé se slova "okresních úřadů" zrušují a slovo "krajům" se nahrazuje slovem "krajů".
9. V § 30 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Činnost krajů podle věty druhé je činností vykonávanou v přenesené působnosti.".