přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 227/2009
Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Čl.CC

Čl. CC
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se mění takto:
1. V § 5 písm. a) a b) se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.
2. V § 10 odst. 5 písm. b) bodě 2 se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „osoby“.
3. V § 30 odstavec 3 zní:
„(3) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích,
c) z informačního systému cizinců údaje o cizincích,
d) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v písmenu b) nebo c).“.