přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 227/2009
Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Čl.CLXXXVI

Čl. CLXXXVI
V § 15 písm. b) zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), se slova „a identifikační číslo autorizované osoby“ nahrazují slovy „autorizované osoby, její identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob7a)“.
Poznámka pod čarou č. 7a zní:
„7a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.