přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 227/2009
Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Čl.CLXXX

Čl. CLXXX
V § 14 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích,
c) z informačního systému cizinců údaje o cizincích,
d) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) nebo c).
Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, jejichž použití je v daném případě nezbytné.
(4) Pokud to umožňuje technický stav, poskytuje Ministerstvo vnitra ministerstvu údaje uvedené v odstavci 3 pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.