přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 227/2009
Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Čl.XXXVI

Čl. XXXVI
V § 7 odst. 1 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se za slova „hodnost daňového poradce,“ vkládají slova „identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob3e),“.
Poznámka pod čarou č. 3e zní:
„3e) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“.