přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 94/2010
Vyhláška č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů § 2

§ 2
Barevné označování obalů, nádob a vozidel využívaných ke shromažďování (sběru) a přepravě vedlejších živočišných produktů
(1) Obaly, nádoby nebo vozidla, určená ke shromažďování (sběru) nebo k přepravě materiálů
a) kategorie 1, se označují černou barvou,
b) kategorie 2, s výjimkou hnoje a obsahu trávicího traktu, se označují žlutou barvou,
c) kategorie 3, se označují zelenou barvou s vysokým obsahem modré, aby bylo zajištěno zřetelné odlišení od ostatních barev.
(2) Barevné označení musí být zřetelné a po dobu shromažďování (sběru) a přepravy nesmazatelné. Umísťuje se na povrchu nebo části povrchu obalu, nádoby nebo vozidla, popřípadě na etiketě či symbolu k nim připojené.