přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 94/2010
Vyhláška č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů § 1

§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) veterinární a hygienické požadavky na
a) barevné označování obalů, nádob a vozidel využívaných ke shromažďování (sběru) a přepravě různých kategorií vedlejších produktů živočišného původu2) (dále jen „vedlejší živočišné produkty“), jakož i zpracovaných produktů3),
b) přepravu hnoje,
c) zpracování některých vedlejších živočišných produktů.
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.
2) Čl. 2 bod 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.
3) Příloha I bod 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.