přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 87/2010
Nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka § 5

§ 5
Snížení platby nebo zamítnutí žádostí
(1) Zjistí-li Fond, že žadatel doručil žádost po lhůtě stanovené v § 3, popřípadě změnu žádosti po lhůtě stanovené předpisem Evropské unie9), platbu sníží, popřípadě žádost zamítne podle předpisů Evropské unie9).
(2) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek dojnic chovaných žadatelem ke dni 31. března příslušného kalendářního roku je větší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti, použije pro výpočet platby počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti.
(3) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek dojnic chovaných žadatelem ke dni 31. března příslušného kalendářního roku je nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti, platbu sníží, popřípadě žádost zamítne podle předpisů Evropské unie10).
(4) Zjistí-li Fond případy nesrovnalostí, pokud jde o systém pro identifikaci a evidenci skotu, platbu sníží, popřípadě žádost zamítne podle předpisů Evropské unie11).
(5) Zjistí-li Fond, že žadatel v žádosti podle § 3 neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisy Evropské unie12), a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %12),
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %12),
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %12).
(6) Pokud je zjištěný podíl příjmů nebo výnosů za prodané mléko na celkových příjmech nebo výnosech ze zemědělské výroby za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti (dále jen „zjištěný podíl“) nižší než podíl příjmů nebo výnosů za prodané mléko na celkových příjmech nebo výnosech ze zemědělské výroby za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti uvedený v žádosti (dále jen „deklarovaný podíl“), a rozdíl mezi zjištěným podílem a deklarovaným podílem je
a) nejvýše 3 % zjištěného podílu, Fond sníží žadateli příslušnou platbu o 5 % na zjištěný podíl, na nějž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby,
b) vyšší než 3 % a nejvýše 30 % zjištěného podílu, Fond sníží žadateli příslušnou platbu o 20 % na zjištěný podíl, na nějž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby,
c) vyšší než 30 % zjištěného podílu, Fond platbu neposkytne.
9) Čl. 23 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.
10) Čl. 65 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.
11) Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.
12) Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.