přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 95/2008
Nařízení vlády č. 95/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování § 4a

§ 4a
Snížení platby za rajčata
Zjistí-li Fond, že žadatel v žádosti podle § 2 odst. 1 písm. c) neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisy Evropských společenství10) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %10),
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %10),
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %10).
10) Čl. 14 odst. 1 a 1a nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.