přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 369/2009
Vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu Příl.8

Příloha 8
Požadavky na množitelské porosty a osivo zelenin
Část I Přehled druhů
                           Tabulka 1
----------------------------- -------------------------------------------------------
Český název          Latinský název
----------------------------- -------------------------------------------------------               
Artyčok            Cynara cardunculus L.
Bob zahradní         Vicia faba L. (partim)
Brokolice           Brassica oleracea L.
Celer bulvový         Apium graveolens L.
Celer řapíkatý
Cibule            Allium cepa L.
Echalion             - skupina Cepa
Cibule sečka         Allium fistulosum L.
Čekanka hlávková       Cichorium intybus L.
Čekanka pro puky
Čekanka průmyslová
Černý kořen          Scorzonera hispanica L.
Česnek            Allium sativum L.
Endivie kadeřavá       Cichorium endivia L.
Eskariol
Fazol obecný keříčkový    Phaseolus vulgaris L.
Fazol obecný pnoucí
Fazol šarlatový        Phaseolus coccineus L.
Fenykl            Foeniculum vulgare Mill.
Hrách dřeňový        Pisum sativum L. (partim)
Hrách kulatosemenný
Hrách cukrový
Chilli            Capsicum annuum L.
Chřest            Asparagus officinalis L.
Kadeřávek           Brassica oleracea L.
Kapusta hlávková       Brassica oleracea L.
Kapusta růžičková       Brassica oleracea L.
Karda             Cynara cardunculus L.
Kedluben           Brassica oleracea L.
Kerblík            Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Kozlíček polníček       Valerianella locusta (L.) Laterr.
Kukuřice cukrová       Zea mays L. (partim)
Kukuřice pukancová
Květák            Brassica oleracea L.
Lilek vejcoplodý       Solanum melongena L.
Mangold            Beta vulgaris L.
Meloun cukrový        Cucumis melo L.
Meloun vodní         Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Mrkev             Daucus carota L.
Mrkev krmná
Okurka salátová        Cucumis sativus L.
Okurka nakládačka
Paprika            Capsicum annuum L.
Pažitka            Allium schoenoprasum L.
Petržel            Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill
Pór              Allium porrum L.
Rajče             Lycopersicon esculentum Mill.
Reveň             Rheum rhabarbarum L.
Ředkvička           Raphanus sativus L.
Ředkev
Řepa salátová         Beta vulgaris L.
Salát             Lactuca sativa L.
Šalotka            Allium cepa L. - skupina Aggregatum
Špenát            Spinacia oleracea L.
Tykev obecná         Cucurbita pepo L.
Tykev velkoplodá       Cucurbita maxima Duchesne
Vodnice            Brassica rapa L.
Zelí hlávkové bílé      Brassica oleracea L.
Zelí hlávkové červené     Brassica oleracea L.
Zelí pekingské        Brassica rapa L.
Anýz vonný*)         Pimpinella anisum L.
Čtyřboč (špenát        Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze
novozélandský) *)
Kopr vonný*)         Anethum graveolens L.
Koriandr setý*)        Coriandrum sativum L.
Majoránka zahradní*)     Origanum majorana L.
Pastinák setý*)        Pastinaca sativa L.
Řeřicha setá*)        Lepidium sativum L.
Tykev fíkolistá*)       Cucurbita ficifolia Bouché
Zelí čínské*)         Brassica rapa L.
----------------------------- -------------------------------------------------------
*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může
  provést pouze u registrovaných odrůd.

Část II Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet generací
Oddíl 1 Povolené kategorie a generace
                           Tabulka 2

---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
       Druh         Rozmnožovací materiál   Základní  Certifikovaný Standardní
                     předstupňů       RM      RM     osivo
                  ----------------------- ------------ --------------- -------------
                    SE 1     SE 2     E       C      S
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Artyčok                 x      x     x       x      x

Bob zahradní               x      x     x       x      x

Brokolice                x      x     x       x      x

Celer bulvový              x      x     x       x      x

Celer řapíkatý

Cibule                  x      x     x       x      x
Echalion

Cibule sečka               x      x     x       x      x

Čekanka průmyslová            x      x     x       x       

Čekanka hlávková             x      x     x       x      x
Čekanka pro puky

Černý kořen               x      x     x       x      x

Česnek                  x      x     x       x      x

Endivie kadeřavá             x      x     x       x      x
Eskariol

Fazol obecný keříčkový          x      x     x       x      x

Fazol obecný pnoucí

Fazol šarlatový             x      x     x       x      x

Fenykl                  x      x     x       x      x

Hrách dřeňový              x      x     x       x      x
Hrách kulatosemenný
Hrách cukrový

Chilli                  x      x     x       x      x

Chřest                  x      x     x       x      x

Kadeřávek                x      x     x       x      x

Kapusta hlávková             x      x     x       x      x

Kapusta růžičková            x      x     x       x      x

Karda                  x      x     x       x      x

Kedluben                 x      x     x       x      x

Kerblík                 x      x     x       x      x

Kozlíček polníček            x      x     x       x      x

Kukuřice cukrová             x      x     x       x      x
Kukuřice pukancová

Květák                  x      x     x       x      x

Lilek vejcoplodý             x      x     x       x      x

Mangold                 x      x     x       x      x

Meloun cukrový              x      x     x       x      x

Meloun vodní               x      x     x       x      x

Mrkev                  x      x     x       x      x
Mrkev krmná

Okurka salátová             x      x     x       x      x
Okurka nakládačka

Paprika                 x      x     x       x      x

Pažitka                 x      x     x       x      x

Petržel                 x      x     x       x      x

Pór                   x      x     x       x      x

Rajče                  x      x     x       x      x

Reveň                  x      x     x       x      x

Ředkvička                x      x     x       x      x

Ředkev
Řepa salátová              x      x     x       x      x
Salát                  x      x     x       x      x

Šalotka                 x      x     x       x      x

Špenát                  x      x     x       x      x

Tykev obecná               x          x     x       x      x

Tykev velkoplodá             x      x     x       x      x

Vodnice                 x      x     x       x      x

Zelí hlávkové bílé            x      x     x       x      x

Zelí hlávkové červené          x      x     x       x      x

Zelí pekingské              x      x     x       x      x

Anýz vonný                x      x     x       x      x

Čtyřboč (špenát novozélandský)      x      x     x       x      x

Kopr vonný                x      x     x       x      x

Koriandr setý              x      x     x       x      x

Majoránka zahradní            x      x     x       x      x

Pastinák setý              x      x     x       x      x

Řeřicha setá               x      x     x       x      x

Tykev fíkolistá             x      x     x       x      x

Zelí čínské               x      x     x       x      x
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
Část III Požadavky na vlastnosti množitelských porostů
Oddíl 1 Předplodiny, počet a termíny přehlídek
                          Tabulka 3.1a
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
                                Porosty nemohou být zakládány na
Skupina zelenin,            Kategorie        pozemcích, na kterých byly
rod, druh                            v předcházejícím období pěstovány:
                               -----------------------------------------
                                počet roků   předplodiny
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------                                
zeleniny rodu        SE, E, C                4     rod Brassica
Brassica           včetně linií a hybridů
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
zeleniny čeledi Apiaceae  SE, E, C                3     čeleď Apiaceae
(okoličnaté)         
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
čekanka, endivie       SE, E, C                3     tentýž nebo jiný druh
                                        rodu Cichorium
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
hrách a fazol        SE, E, C                4     čeleď Fabaceae
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
rajče            SE, E, C                3     rajče
               včetně linií a hybridů
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
řepa, mangold        SE, E, C                5     rod Beta
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
ředkvička, ředkev      SE, E, C                3     rod Raphanus
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
salát, špenát        SE, E, C                2     tentýž nebo příbuzný
                                        botanický druh
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
ostatní druhy zelenin    SE, E, C                1     tentýž nebo příbuzný
               včetně linií a hybridů              botanický druh
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
kořeninové rostliny     SE, E, C                3     tentýž nebo příbuzný
                                        botanický druh
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------

                          Tabulka 3.1b
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
  Skupina zelenin, rod, druh   První                  Druhá přehlídka
                  přehlídka
                  -------------------------- ----------------------------------------
                                 ve fázi
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
                                      po vytřídění sazeček u
sazečky všech dvouletých druhů       technologické zralosti     kořen.druhů a cibule, po
                                      selekci u brukvovitých
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
semenice všech dvouletých druhů          kvetení               
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
chřest, lilek a rajče            technologické zralosti           
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
kořeninové rostliny, kozlíček        technologické zralosti          kvetení
polníček, řeřicha setá a reveň
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
hrách, fazol, meloun, okurky,           kvetení          technologické zralosti
paprika a tykev
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
kukuřice cukrová a pukancová          před kvetením            kvetení
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
ostatní jednoleté druhy           technologické zralosti          kvetení
------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
Oddíl 2 Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
                         Tabulka 3.2.1
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
     Druh         SE, E                  C
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
                500 m                 300 m
anýz, fenykl, koriandr
                      od porostu jiné odrůdy téhož druhu
                  300 m                      100 m
                       od planých rostlin téhož druhu
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
brokolice, kedluben,     1000 m                 600 m
kadeřávek, kapusta,
květák, zelí
             od zdrojů pylu, které by zvláště nebezpečně mohly ovlivnit uniformitu
              odrůdy - od jiné variety nebo jiné odrůdy druhu Brassica oleracea L.
                        500 m                    300 m
             od ostatních zdrojů pylu rodu Brassica náchylných k vzájemnému sprášení
                          s pěstovaným druhem
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
celer a petržel        500 m                 300 m
cibule, echalion,
pažitka, pór (semenice)
                        od jiné odrůdy téhož druhu
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
čekanka, endivie,       1 000 m                1 000 m
eskariol
                     od jiných druhů nebo poddruhů téhož rodu
                       600 m                      300 m
                       od jiné odrůdy sledovaného druhu
                  300 m                      100 m
                           od plané čekanky
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
zelí pekingské, vodnice    1 000 m                600 m
             od zdrojů pylu, které by zvláště nebezpečně mohly ovlivnit uniformitu
              odrůdy - od sebe navzájem, od jiné odrůdy, od tuřínu, řepky a řepice
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
kukuřice cukrová a       500 m                     300 m
pukancová
                      od jiného prášícího zdroje kukuřice
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
                500 m                 300 m
mrkev (včetně krmné)
                     od kvetoucího porostu jiné odrůdy mrkve1)
                   300 m                     100 m
                        od mrkve lesní - mrkvouse2)
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
okurka, meloun, tykev     1000 m                 700m
                      od jiné formy nebo odrůdy téhož druhu

------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
pastinák            500 m                 300 m
                        od jiné odrůdy téhož druhu
                  300 m                     100 m
                       od kvetoucího planého pastináku
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
paprika, chilli        500 m                 300 m
             mezi odrůdami pálivými a nepálivými a mezi zeleninovými a kořeninovými
                  300 m                      200 m
                           od jiné odrůdy
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
ředkev, ředkvička       500 m                 300m
                           od jiné odrůdy
                  300 m                       100m
                        od kvetoucí ohnice polní 2)
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
řepa, mangold         1 000 m                600m
                od odrůdy stejného poddruhu patřící k jiné skupině odrůd3)
                       600 m                  300 m
                od odrůdy stejného poddruhu patřící ke stejné skupině odrůd3)
                  1 000 m                   1 000 m
                  od jakéhokoli zdroje pylu rodu Beta neuvedeného výše
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
salát             500 m                 300 m
                           od jiné odrůdy
                   50 m                        50 m
                        od kvetoucí lociky kompasové
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
špenát               1000 m                     600 m
                           od jiné odrůdy
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
hrách                  izolace k zamezení mechanické příměsi během sklizně:
                              2 m
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
ostatní druhy zelenin     500 m                 300 m
              od zdrojů pylu, které by zvláště nebezpečně mohly ovlivnit uniformitu
                             odrůdy
                  300 m                    100 m
             od ostatních zdrojů pylu náchylných k vzájemnému sprášení s pěstovaným
                             druhem
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
1) C - ve vzdálenosti od 250 m se mohou takové rostliny ojediněle vyskytovat.
2) Do 50 m ojediněle, nad 50 m 10 rostlin na 10 m
2
.
3) Zařazení odrůd mangoldu a řepy salátové do skupin uvádí tabulky 3.2.2 a 3.2.3.
Další požadavky:
- každý množitelský porost zelenin a kořeninových rostlin je po celou dobu vegetace oddělen od sousedních porostů mezerou nejméně 1 m širokou,
- od polovičních vzdáleností, jež jsou uvedeny v tabulce 3.2.1, se mohou ojediněle vyskytovat rostliny, od nichž je stanovena izolace,
- v porostech zelenin a kořeninových rostlin se nesmí vyskytovat plevelné rostliny, od nichž tabulka 3.2.1 stanoví izolační vzdálenost k zamezení nežádoucímu opylení,
- izolační vzdálenosti mohou být nahrazeny technickou izolací dostatečně zabraňující přenosu pylu.
Zařazení odrůd mangoldu a řepy salátové do skupin podle morfologických znaků:
 

Beta vulgaris L. var. vulgaris, mangold:
Tabulka 3.2.2 -------------- ----------------------------------------------------------------------------------- Skupina Znaky -------------- ----------------------------------------------------------------------------------- 1 Bílý řapík a světle zelená listová čepel, bez anthokyanového zbarvení 2 Bílý řapík a středně nebo tmavě zelená listová čepel, bez anthokyanového zbarvení 3 Zelený řapík a středně nebo tmavě zelená listová čepel, bez anthokyanového zbarvení 4 Růžový řapík a středně nebo tmavě zelená listová čepel 5 Červený řapík a listová čepel s anthokyanovým zbarvením -------------- -----------------------------------------------------------------------------------
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef., řepa salátová:
Tabulka 3.2.3 -------------- ----------------------------------------------------------------------------------- Skupina Znaky -------------- ----------------------------------------------------------------------------------- 1 Příčně úzce elipsovitý nebo příčně elipsovitý tvar podélného řezu bulvy a dužina bulvy červená nebo nachová 2 Kruhovitý nebo široce elipsovitý tvar podélného řezu bulvy a dužina bulvy bílá 3 Kruhovitý nebo široce eliptický tvar podélného řezu bulvy a dužina bulvy žlutá 4 Kruhovitý nebo široce elipsovitý tvar podélného řezu bulvy a dužina bulvy červená nebo nachová 5 Úzce oválný tvar podélného řezu bulvy a dužina bulvy červená nebo nachová 6 Úzce trojúhelníkovitý tvar podélného řezu bulvy a dužina bulvy červená nebo nachová -------------- -----------------------------------------------------------------------------------
Oddíl 3 Čistota druhu a čistota odrůdy
1) Porost musí mít dostatečnou odrůdovou čistotu a pravost.
2) Výskyt škodlivých organizmů snižujících následně osivovou hodnotu musí být v co nejnižší míře.
Část IV Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:
- Pozemek pro množitelský porost musí být prost všech volně rostoucích rostlin, které by mohly zapříčinit cizosprášení nebo kontaminovat množené osivo:
o chorobami, přenosnými osivem, nebo
o svými semeny, těžko odstranitelnými z množeného osiva.
- Musí být zamezeno přenosu půdních patogenů na sklizené osivo.
- Množitelský porost musí být přehlédnut ve vhodné fázi nebo fázích vývoje nejméně jednou.
- Požadavky na izolační vzdálenosti - minimální vzdálenosti od všech zdrojů nežádoucího pylu a chorob přenosných osivem (včetně virových chorob přenosných osivem a divoce rostoucích rostlin, které mohou být zdrojem chorob):
---------------------------------------------------------------- ---------------------------------
               Druh                    Minimální vzdálenost1)2)
                                 ---------------------------------
                                   SE, E         C
---------------------------------------------------------------- ---------------------------------
druhy rodů Beta a Brassica - od     zdrojů cizího pylu, který může   1 000 m       600 m
způsobit značné zhoršení odrůdy
---------------------------------------------------------------- ---------------------------------
druhy rodů Beta a Brassica - od ostatních zdrojů cizího pylu     500 m        300 m
ovlivňujícího odrůdu
---------------------------------------------------------------- ---------------------------------
všechny ostatní cizosprašné druhy - od zdrojů cizího pylu,      500 m        300 m
který může způsobit značné zhoršení odrůdy
---------------------------------------------------------------- ---------------------------------
všechny ostatní cizosprašné druhy - od ostatních zdrojů cizího    300 m        100 m
pylu ovlivňujícího odrůdu
---------------------------------------------------------------- ---------------------------------
1) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení a proti přenosu chorob přenosných osivem.
2) Uvedené vzdálenosti se vztahují na ostatní množitelské porosty a na běžné pěstební porosty kvetoucí ve stejné době jako sledovaný množitelský porost.
- Certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.
- Porost musí mít požadovanou odrůdovou pravost a odrůdovou čistotu.
- Osivo používané k množení musí být v rámci možností bez škůdců a chorob. Zdravotní stav osiva je kontrolován před setím a v případě potřeby je osivo namořeno.
- Výskyt chorob přenosných osivem musí být v porostu na co nejnižší úrovni.
Část V Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu
Oddíl 1 Výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění vlastností rozmnožovacího materiálu


Oddíl 2 Požadavky na vlastnosti osiva
                          Tabulka 5.2
---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
     Druh       Kategorie osiva   Vlhkost  Klíčivost    Čistota    Příměs    Hmotnost
                         nejvýše   nejméně    nejméně    semen   laboratorního
                           %     %       %     jiných  vzorku v gramech
                          1)            3)    rostlinných
                                              druhů
                                               %
---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
      1            2        3      4       5       6       7
---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
artyčok              SE,E       10,0    65      96,0      0,5      900

karda               C,S

bob zahradní           SE,E       16,0    80      98,0      0,1      1000
                 C,S

brokolice, kadeřávek       SE,E       10,0    75      97,0      1,0      100
                 C,S

celer               SE,E       13,0    70      97,0      1,0      25
                 C,S

cibule              SE,E       13,0    70      97,0      0,5      80

šalotka              C,S

echalion

cibule sečka           SE,E       13,0    65      97,0      0,5      50
                 C,S

čekanka průmyslová        SE,E       14,0    80      97,0      1,0      50
                  C

čekanka              SE,E       14,0        65      95,0      1,5      50
pro puky             C,S
čekanka hlávková

černý kořen            SE,E       13,0    70      95,0      1,0      300
                 C,S

česnek              SE,E       13,0    65      97,0      0,5      20
                 C,S

endivie kadeřavá         SE,E       13,0    65      95,0      1,0      40

eskariol             C,S

fazol obecný           SE,E       16,0    75      98,0      0,1      1000
                 C,S

fazol šarlatový          SE,E       16,0    80      98,0      0,1      1000
                 C,S

fenykl              SE,E       12,0    70      96,0      1,0      180
                 C,S

hrách               SE,E       16,0    80      98,0       0,1     1000
                 C,S

chřest              SE,E       13,0    70      96,0      0,5      1000
                 C,S

kapusta, kedluben,        SE,E       10,0    75      97,0      1,0      100

zelí hlávkové           C,S

zelí pekingské          SE,E       10,0    75      97,0      1,0      70
                 C,S

kerblík              SE,E       13,0    70      96,0      1,0      60
                 C,S

kozlíček polníček         SE,E       13,0    65      95,0      1,0      70
                 C,S

kukuřice cukrová         SE,E       14,0    85 4)     98,0      0,1      1000
a pukancová            C,S

květák              SE,E       10,0    70      97,0      1,0      100
                 C,S

lilek vejcoplodý         SE,E       12,0    65      96,0      0,5      150
                 C,S

mangold              SE,E       15,0    70      97,0      0,5      500
                 C,S

meloun vodní           SE,E       13,0    75      98,0      0,1      1000
                 C,S

meloun cukrový          SE,E       13,0    75      98,0      0,1      150
                 C,S

mrkev               SE,E       13,0    65      95,0      1,0      30
včetně krmné           C,S

okurka              SE,E       13,0    80      98,0      0,1      150
                 C,S

paprika, chilli          SE,E       13,0    65      97,0      0,5      150
                 C,S

pažitka              SE,E       13,0    65      97,0      0,5      30
                 C,S

petržel              SE,E       13,0    65      97,0      1,0      40
                 C,S

pór                SE,E       13,0    65      97,0      0,5      70
                 C,S

rajče               SE,E       13,0    75      97,0      0,5      20
                 C,S

reveň               SE,E       13,0    70      97,0      0,5      450
                 C,S

ředkev, ředkvička         SE,E       10,0    70      97,0      1,0      300
                 C,S

řepa salátová kromě        SE,E       15,0    70      97,0      0,5      500
„Cheltenham beet“         C,S

řepa salátová           SE,E       15,0    50      97,0      0,5      500
„Cheltenham beet “        C,S

salát               SE,E       13,0    75      95,0      0,5      30
                 C,S

špenát              SE,E       13,0    75      97,0      1,0      250
                 C,S

tykev obecná           SE,E       13,0    75      98,0      0,1      1000
                 C,S

tykev               SE,E       13,0    80      98,0      0,1      1000
velkoplodá            C,S

vodnice              SE,E       10,0    80      97,0      1,0      70
                 C,S

anýz vonný            SE,E       13,0    65      98,0      0,5      70
                 C,S                    95,0      1,0

čtyřboč (špenát          SE,E       13,0    80 2)     99,0      0,5      1000
novozélandský)          C,S                    97,0      1,0

kopr vonný            SE,E       13,0    55      97,0      0,5      40
                 C,S                    95,0      1,0

koriandr setý           SE,E       13,0    70      99,0      0,5      400
                 C,S                    97,0      1,0

majoránka zahradní        SE,E       13,0    60      96,0      0,5      25
                 C,S                    93,0      1,0

pastinák setý           SE,E       13,0    70      97,0      0,5      100
                 C,S                    95,0      1,0

řeřicha setá           SE,E       13,0    80      98,0      0,5      60
                 C,S                    96,0      1,0

tykev fíkolistá          SE,E       13,0    75      98,0      0,1      350
                 C,S

zelí čínské            SE,E       13,0    75      98,0      0,5      70
                 C,S                    97,0      1,0
---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
1) Vlhkost osiva zelenin se stanovuje pouze na vyžádání.
2) Průměrný počet klíčenců na 100 plodů.
3) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.
4) U super sladkých typů kukuřice cukrové je požadovaná minimální klíčivost snížena na 80 %. Úřední návěska nebo návěska dodavatele musí v takovém případě obsahovat text „Klíčivost nejméně 80 %“
Další požadavky:
- odrůdová čistota a pravost u kategorií certifikovaný rozmnožovací materiál a standardní osivo je následně kontrolována ve vegetačních zkouškách,
- mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.
Oddíl 3 Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů
                          Tabulka 5.3

------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
  Plodina            Škodlivý organismus           Kategorie  Nejvyšší
                                           povolený výskyt
------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
 Fazol obecný  Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Scribn.   SE, E, C    1 %
        Xanthomonas campetris pv. phaseoli (Smith) Dye.              0 %
------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
   Salát   Botrytis spp.                       SE, E, C    10 %
        Virus salátové mozaiky                   SE, E, C    1 %
------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
   Rajče   Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith)    SE, E, C    0 %
        Davis et al.
        Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye    SE, E, C    0 %
------------------------------------------------------------------------- ---------------------------                
Osivo luskových zelenin nesmí být napadeno následujícími škůdci:
Acanthoscelides obtectus Say
Bruchus affinis Frölich
Bruchus atomarius (Linnaerus)
Bruchus pisorum (Linnaerus)
Bruchus rufimanus Boheman
Část VI Návěska
Úřední návěska osiva zelenin kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- označení „Pravidla a normy ES“
- název druhu
- název odrůdy
- označení kategorie „rozmnožovací materiál předstupňů“ nebo „šlechtitelský rozmnožovací materiál“
- generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu
- číslo partie
- hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno- (měsíc a rok)“
- označení země výroby
- číslo návěsky
- název a adresa dodavatele
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Úřední návěska osiva zelenin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
- označení „Pravidla a normy ES“
- název druhu
- název odrůdy
- u hybridních odrůd nebo inbredních linií:
- pro základní osivo, u něhož hybrid nebo inbrední linie, ke které základní osivo patří, jsou zapsány ve společném katalogu:
název komponentu, pod kterým byl úředně povolen, s odkazem na výslednou odrůdu nebo bez něj, doplněný v případě hybridu nebo množitelské linie, které jsou určeny výhradně k použití jako komponenty pro výsledné odrůdy, slovem „komponent“,
- pro základní osivo v ostatních případech:
název komponentu, ke kterému základní osivo patří a který může být vyznačen kódem, s odkazem na výslednou odrůdu, s uvedením jeho funkce (otcovský nebo mateřský komponent) nebo bez něj a doplněný slovem „komponent“,
- pro certifikované osivo:
název odrůdy, ke které osivo patří, doplněný slovem „hybrid“
- kategorie
- číslo partie
- hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno-(měsíc a rok)“
- označení země výroby
- číslo návěsky
- název a adresa dodavatele
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
- přezkoušeno (měsíc a rok) v případě, že byla přezkoušena alespoň klíčivost
Návěska dodavatele nebo nápis na balení osiva zelenin kategorie standardní osivo obsahuje následující údaje:
- označení „Pravidla a normy ES“
- název a adresa dodavatele
- hospodářský rok uzavření nebo posledního zkoušení klíčivosti, lze uvést konec hospodářského roku
- název druhu
- název odrůdy
- kategorie
- číslo partie
- hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
- spotřebujte do (měsíc a rok), lze uvést konec hospodářského roku
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Část VII Malé balení
Oddíl 1 Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva zelenin
                
              Tabulka 7.1
-------------------------------------------------------------- -------------------
              Druhy                Nejvyšší hmotnost
                                rozmnožovacího
                                materiálu
                                (bez aditiv)
                                v kg
-------------------------------------------------------------- -------------------
 1. luskové zeleniny                         5,0
-------------------------------------------------------------- -------------------                                     
 2. cibule, echalion, kerblík, chřest, mangold, řepa       0,5
   salátová, vodnice, meloun vodní, tykev velkoplodá, tykev      
   obecná, mrkev, ředkev, ředkvička, černý kořen, špenát,      
   kozlíček polníček                          
-------------------------------------------------------------- -------------------                                     
 3. ostatní druhy                          0,1
-------------------------------------------------------------- -------------------

Oddíl 2 Označování malého balení
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva zelenin kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
- označení „Malé balení“
- označení „Pravidla a normy ES“
- název a adresa dodavatele
- hospodářský rok uzavření nebo posledního zkoušení klíčivosti, lze uvést konec hospodářského roku
- název druhu
- název odrůdy
- kategorie
- číslo partie
- čistá nebo hrubá hmotnost nebo počet semen, v případě, že je uvedena hmotnost a byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva nebo klubíček a celkovou hmotností
- slova „spotřebujte do ... (měsíc a rok)“, lze uvést konec hospodářského roku
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva zelenin kategorie standardní osivo obsahuje následující údaje:
- označení „Malé balení“
- označení „Pravidla a normy ES“
- název a adresa dodavatele
- hospodářský rok uzavření nebo posledního zkoušení klíčivosti, lze uvést konec hospodářského roku
- název druhu
- název odrůdy
- kategorie
- číslo partie
- čistá nebo hrubá hmotnost nebo počet semen, v případě, že je uvedena hmotnost a byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva nebo klubíček a celkovou hmotností
- slova „spotřebujte do ... (měsíc a rok)“, lze uvést konec hospodářského roku
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu.
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva směsi standardních osiv odrůd jednoho druhu zeleniny obsahuje následující údaje:
- označení „Malé balení“
- označení „Pravidla a normy ES“
- název a adresa dodavatele
- rok uzavření vyjádřený slovy: „uzavřeno v roce ... (rok)“ nebo rok posledního odběru vzorků pro účely poslední zkoušky klíčivosti vyjádřený slovy: „vzorkováno v roce ... (rok)“
- slova „směs odrůd ... (název druhu)“
- názvy odrůd a podíly jednotlivých odrůd vyjádřené čistou hmotností nebo počtem semen
- kategorie
- číslo partie
- čistou nebo hrubou hmotnost nebo počet semen, v případě, že je uvedena hmotnost a byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva nebo klubíček a celkovou hmotností
- případně slova „spotřebujte do ... (měsíc a rok)“
- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu.“