přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 479/2009
Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor § 3

§ 3
Vyhodnocení snížení dotace v rámci oblastí řízení a oblasti dobrý zemědělský a environmentální stav
(1) Jestliže zpráva o kontrole neobsahuje údaj o opakovaném19) nebo úmyslném porušení11) kontrolovaného požadavku, popřípadě standardu, Fond na základě celkové míry porušení podle § 2 odst. 3 provede procentní snížení v rámci příslušného aktu, popřípadě standardu takto
a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení12), nestanoví-li předpis Evropské unie20) jinak,
b) 1 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,
c) 3 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení,
d) 5 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.
(2) Fond pro vyhodnocení souhrnného procentního snížení dotace za každou oblast řízení a oblast dobrý zemědělský a environmentální stav použije snížení s nejvyšším procentním hodnocením podle odstavce 1.
7) Čl. 2 odst. 33 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, v platném znění.
8) Čl. 2 odst. 35 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
11) Čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
12) Čl. 24 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Čl. 54 odst. 1 písm. c) a čl. 71 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
19) Čl. 71 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
20) Čl. 24 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.