přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 76/2002
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci) § 57

§ 57
V zákoně č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb. a zákona č. 231/2001 Sb., v sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb., se za položku 131c doplňuje položka 131d, která zní:
"Položka 131d
a) Podání žádosti o integrované povolení k zařízení
  uvedenému v příloze č. 1 zákona o integrované
  prevenci                      Kč 30 000,-
b) Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení
  při podstatné změně zařízení uvedeného v příloze
  č. 1 zákona o integrované prevenci         Kč 10 000,-
c) Vydání integrovaného povolení nebo jeho změny při
  podstatné změně zařízení neuvedeného v příloze č.
  1 zákona o integrované prevenci           Kč 5 000,-
              Zmocnění:

Správní orgán upustí od vybrání poplatku, je-li žádost o změnu
integrovaného povolení podána na jeho výzvu podle § 19 odst. 2
písm. b) zákona o integrované prevenci.

              Poznámky:

1. Správní orgán vybere poplatky podle písmene a) této položky za
  podání žádosti o integrované povolení k provozu zařízení, která
  jsou uvedena v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci,
  a podle písmene b) této položky, vydává-li rozhodnutí o změně
  integrovaného povolení při podstatné změně zařízení uvedeného
  v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci.
2. Správní orgán vybere poplatek podle písmene c) této položky,
  vydává-li integrované povolení k provozu zařízení neuvedeného
  v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, nebo vydává-li
  rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné změně
  zařízení neuvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované
  prevenci.".