přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 482/2005
Vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy Příl.2

Příloha 2
Seznam invazních a expanzivních druhů vyšších rostlin, které narušují funkci ekosystémů a mohou způsobovat hospodářské škody.
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Latinský název              Český název
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Acer negundo L.*             javor jasnolistý
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Ailanthus altissima (Mill.) Single*   pajasan žlaznatý
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Amaranthus sp. div. (s výjimkou druhů  rod laskavec (s výjimkou druhů pěstovaných
pěstovaných pro potravinářské účely)   pro potravinářské účely)
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Amorpha fruticosa L.           netvařec křovitý
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Aster sp. div. (severoamerické druhy)*) hvězdnice (severoamerické druhy)
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Bunias orientalis L.           rukevník východní
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Calamagrosits arundinacea L.       třtina rákosovitá
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Calamagrostis epigeos          třtina křovištní
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Fraxinus pennsylvanica Marshall     jasan pensylvánský
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Helianthus tuberosus L.*         slunečnice topinambur
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Heracleum montegazzianum Sommier     bolševník velkolepý
et Levier*
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Impatiens glandulifera Royle*      netýkavka žlaznatá
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Inula helenium              oman pravý
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Lupinus polyphyllus Lindl.        lupina mnoholistá
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Lycium barbarum L.*           kustovnice cizí
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Oenothera sp. div. (geograficky     pupalka (geograficky nepůvodní druhy)
nepůvodní druhy)
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Pinus strobus L.*            borovice vejmutovka
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Quercus rubra L.             dub červený
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Reynoutria japonica Houtt.*       křídlatka japonská
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Reynoutria sachalinensis (Friedr.    křídlatka sachalinská
Schmidt) Nakai *
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Reynoutria x bohemica Chrtek       křídlatka česká
et Chrtková*
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Rhus hirta (L.) Sudw.          škumpa orobincová
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Robinia pseudoacacia L.*         trnovník akát
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Rudbeckia laciniata L.          třapatka dřípatá
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Solidago canadensis L.*         zlatobýl kanadský
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Silodago gigantea Ait.*         zlatobýl obrovský
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex Koch janovec metlatý
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Telekia speciosa (Schreber) Baumg.    kolotočník ozdobný
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Tanacetum vulgare L.           vratič obecný
------------------------------------------------------------------------------- -----------
Poznámka k tabulce:
Druhy označené hvězdičkou jsou předmětem monitoringu rostlinolékařské správy a vyhodnocování rizika podle § 10 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., a jsou uvedeny jako invazní škodlivé organismy v příloze č. 8 vyhlášky č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.