přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 252/2004
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Příl.1

Příl.1
Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele pitné vody a jejich hygienické limity
A. Mikrobiologické a biologické ukazatele
I----I-------------------------I------------------I--------------I--------I-------------I
I č. I    ukazatel     I   jednotka   I  limit   I typ  I vysvětlivky I
I  I             I         I       I limitu I       I
I----I-------------------------I------------------I--------------I--------I-------------I
I 1 I Clostridium       I  KTJ/100 ml  I   0    I  MH  I   1   I
I  I perfringens       I         I       I    I       I
I----I-------------------------I------------------I--------------I--------I-------------I
I 2 I intestinální      I  KTJ/100 ml  I   0    I NMH  I       I
I  I enterokoky       I------------------I--------------I--------I-------------I
I  I             I  KTJ/250 ml  I   0    I NMH  I   2   I
I----I-------------------------I------------------I--------------I--------I-------------I
I 3 I Escherichia coli    I KTJ (MPN)/100 ml I   0    I NMH  I       I
I  I             I------------------I--------------I--------I-------------I
I  I             I KTJ (MPN)/250 ml I   0    I NMH  I   2   I
I----I-------------------------I------------------I--------------I--------I-------------I
I 4 I koliformní bakterie   I KTJ (MPN)/100 ml I   0    I  MH  I       I
I  I             I------------------I--------------I--------I-------------I
I  I             I KTJ (MPN)/250 ml I   0    I  MH  I   2   I
I----I-------------------------I------------------I--------------I--------I-------------I
I 5 I mikroskopický obraz -  I     %    I   5    I  MH  I   3   I
I  I abioseston       I         I       I    I       I
I----I-------------------------I------------------I--------------I--------I-------------I
I 6 I mikroskopický obraz -  I  jedinci/ml  I   50   I  MH  I  3, 4   I
I  I počet organismů     I         I       I    I       I
I----I-------------------------I------------------I--------------I--------I-------------I
I 7 I mikroskopický obraz -  I  jedinci/ml  I   0    I  MH  I  3, 4, 5  I
I  I živé organismy     I         I       I    I       I
I----I-------------------------I------------------I--------------I--------I-------------I
I 8 I počty kolonií při 22 °C I   KTJ/ml   I   Bez   I  MH  I   6   I
I  I             I         I abnormálních I    I       I
I  I             I         I   změn   I    I       I
I  I             I------------------I--------------I--------I-------------I
I  I             I   KTJ/ml   I   200   I  DH  I   7   I
I  I             I------------------I--------------I--------I-------------I
I  I             I   KTJ/ml   I   100   I NMH  I   2   I
I----I-------------------------I------------------I--------------I--------I-------------I
I 9 I počty kolonií při 36 °C I   KTJ/ml   I   Bez   I  MH  I   8   I
I  I             I         I abnormálních I    I       I
I  I             I         I   změn   I    I       I
I  I             I------------------I--------------I--------I-------------I
I  I             I   KTJ/ml   I   40   I  DH  I   9   I
I  I             I------------------I--------------I--------I-------------I
I  I             I   KTJ/ml   I   20   I NMH  I   2   I
I----I-------------------------I------------------I--------------I--------I-------------I
I 10 I Pseudomonas       I  KTJ/250 ml  I   0    I NMH  I   2   I
I  I aeraginosa       I         I       I    I       I
I----I-------------------------I------------------I--------------I--------I-------------I
B. Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele
I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I
I č. I    ukazatel     I zkratka I jednotka I  limit  I typ  I vysvětlivky I
I  I             I     I     I      I limitu I       I
I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I
I 11 I 1,2-dichlorethan    I     I  µg/l  I  3,0   I NMH  I       I
I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I
I 12 I akrylamid        I     I  µg/l  I  0,1   I NMH  I   10   I
I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I
I 13 I amonné ionty      I NH
4
+
I mg/l I 0,50 I MH I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 14 I antimon I Sb I µg/l I 5,0 I NMH I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 15 I arsen I As I µg/l I 10 I NMH I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 16 I barva I I mg/l Pt I 20 I MH I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 17 I benzen I I µg/l I 1,0 I NMH I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 18 I benzo[a]pyren I BaP I µg/l I 0,01 I NMH I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 19 I beryllium I Be I µg/l I 2,0 I NMH I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 20 I bor I B I mg/l I 1,0 I NMH I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 21 I bromičnany I BrO
3
-
I µg/l I 10 I NMH I 11 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 22 I celkový organický uhlík I TOC I mg/l I 5,0 I MH I 12 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 23 I dusičnany I NO
3
-
I mg/l I 50 I NMH I 13 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 24 I dusitany I NO
2
-
I mg/l I 0,50 I NMH I 13 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 25 I epichlorhydrin I I µg/l I 0,10 I NMH I 10 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 26 I fluoridy I F
-
I mg/l I 1,5 I NMH I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 27 I hliník I Al I mg/l I 0,20 I MH I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 28 I hořčík I Mg I mg/l I 10 I MH I 14 I I I I I I------------I--------I-------------I I I I I I 20 - 30 I DH I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 29 I chemická spotřeba I CHSK I mg/l I 3,0 I MH I 12 I I I kyslíku (manganistanem) I -Mn I I I I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 30 I chlor volný I Cl
2
I mg/l I 0,3 I MH I 15 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 31 I chlorečnany I ClO
3
-
I µg/l I 200 I NMH I 11, 16 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 32 I chlorethen I I µg/l I 0,50 I NMH I 10 I I I (vinylchlorid) I I I I I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 33 I chloridy I Cl
-
I mg/l I 100 I MH I 17, 18 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 34 I chloritany I ClO
2
-
I µg/l I 200 I NMH I 11, 16 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 35 I chrom I Cr I µg/l I 50 I NMH I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 36 I chuť I I I přijatelná I MH I 19 I I I I I I pro I I I I I I I I odběratele I I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 37 I kadmium I Cd I µg/l I 5,0 I NMH I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 38 I konduktivita I k I mS/m I 125 I MH I 18, 20 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 39 I kyanidy celkové I CN
-
I mg/l I 0,050 I NMH I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 40 I mangan I Mn I mg/l I 0,050 I MH I 21 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 41 I měď I Cu I µg/l I 1000 I NMH I 22 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 42 I microcystin-LR I I µg/l I 1 I NMH I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 43 I nikl I Ni I µg/l I 20 I NMH I 23 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 44 I olovo I Pb I µg/l I 10 I NMH I 23 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 45 I ozon I O
3
I µg/l I 50 I NMH I 18 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 46 I pach I I I přijatelný I MH I 19 I I I I I I pro I I I I I I I I odběratele I I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 47 I pesticidní látky I PL I µg/l I 0,10 I NMH I 24, 25 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 48 I pesticidní látky celkem I PLC I µg/l I 0,50 I NMH I 24, 26 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 49 I pH I pH I I 6,5 - 9,5 I MH I 18, 28 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 50 I polycyklické aromatické I PAU I µg/l I 0,10 I NMH I 27 I I I uhlovodíky I I I I I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 51 I rtuť I Hg I µg/l I 1,0 I NMH I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 52 I selen I Se I µg/l I 10 I NMH I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 53 I sírany I SO
4
2-
I mg/l I 250 I MH I 18 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 54 I sodík I Na I mg/l I 200 I MH I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 55 I stříbro I Ag I µg/l I 25 I NMH I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 56 I teplota I I °C I 8 - 12 I DH I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 57 I tetrachlorethen I PCE I µg/l I 10 I NMH I 29 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 58 I trihalomethany I THM I µg/l I 100 I NMH I 30 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 59 I trichlorethen I TCE I µg/l I 10 I NMH I 29 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 60 I trichlormethan I I µg/l I 30 I NMH I 11 I I I (chloroform) I I I I I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 61 I uran I U I µg/l I 15 I NMH I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 62 I vápník I Ca I mg/l I 30 I MH I 14 I I I I I I------------I--------I-------------I I I I I I 40 - 80 I DH I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 63 I vápník a hořčík I Ca + I mmol/l I 2 - 3,5 I DH I I I I I Mg I I I I I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 64 I zákal I I ZF (n) I 5 I MH I 31 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I I 65 I železo I Fe I mg/l I 0,20 I MH I 32 I I----I-------------------------I---------I----------I------------I--------I-------------I Použité zkratky: KTJ - kolonii tvořící jednotka při použití metody stanovení ČSN EN ISO 9308-1 MPN - nejpravděpodobnější počet bakterií při použití metody stanovení ČSN EN ISO 9308-2 NMH - nejvyšší mezní hodnota MH - mezní hodnota DH - doporučená hodnota podle § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vysvětlivky:
1. Tam, kde hodnota tohoto ukazatele není dodržena, musí se prozkoumat vodní zdroj a technologie úpravy, aby se zjistilo, zda lidské zdraví není potenciálně ohroženo přítomností patogenních mikroorganismů, jako jsou zejména kryptosporidia. Postup odpovědné osoby stanoví § 4 odst. 5 zákona.
2. Platí pouze pro balenou pitnou vodu.
3. Nedílnou součástí výsledku zkoušky jsou i další informace získané při mikroskopickém rozboru, které mohou přispět k interpretaci výsledků a které se uvádějí ve formě slovního popisu. Tento slovní popis obsahuje zejména složení přítomného abiosestonu (případně jeho možný původ), bližší zařazení přítomných organismů a jejich možný původ (surová voda, pomnožení v síti), jejich příslušnost k obtížně odstranitelným skupinám. V případě výskytu živých organismů u vod zabezpečených dezinfekcí je vždy nutné udat, o jaké organismy se jednalo. U podzemních vod se zaznamenává především přítomnost organismů vázaných na povrchové vody a organismů indikujících zhoršenou jakost vody. Podzemní voda s výskytem organismů vázaných na povrchové vody se považuje za vodu podzemní ovlivněnou vodou povrchovou podle vysvětlivky 1 pod tabulkou 1 podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.
4. Organismy zahrnovanými pod tento ukazatel se pro účely této vyhlášky rozumí sinice a všechny eukaryontní organismy, zejména řasy, prvoci, mikromycety, vířníci, hlístice. Bakterie s výjimkou sinic jsou uvedeny jen ve slovním popisu, ale nepočítají se do celkového počtu organismů. Masivní nález v počítací komůrce pozorovatelných bakterií je třeba posuzovat jako překročení MH ukazatelů č. 6, popřípadě, č. 7. Produkty metabolismu železitých bakterií se řadí k abiosestonu.
5. Mezní hodnota se stanoví pouze pro vody zabezpečené dezinfekcí. Živé organismy obsahující chlorofyl se odliší pomocí autofluorescence chlorofylu. Ostatní, pokud je to možné, podle dalších znaků, jako jsou zejména pohyb a stav protoplastu.
6. Pokud u zásobované oblasti nelze pro malý počet vzorků určit, zda se jedná o abnormální změnu, platí jako mezní hodnota 200 KTJ/ml.
7. Pro náhradní zásobování, pro vodu dodávanou ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích a pro vodu z malých nedezinfikovaných zdrojů, produkujících méně než 5 m
3
za den platí doporučená hodnota do 500 KTJ/ml.
8. Pokud u zásobované oblasti nelze pro malý počet vzorků určit, zda se jedná o abnormální změnu, platí jako mezní hodnota 40 KTJ/ml.
9. Pro náhradní zásobování, pro vodu dodávanou ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích a pro vodu z malých nedezinfikovaných zdrojů, produkujících méně než 5 m
3
za den, platí doporučená hodnota do 100 KTJ/ml.
10. Hodnota platí pro zbytkovou koncentraci monomeru vypočtenou podle údajů o obsahu a možném uvolňování z materiálů a předmětů sloužících k úpravě, výrobě a distribuci pitné vody, které jsou ve styku s pitnou vodou.
11. Cílem je dosažení co nejnižší hodnoty - bez snížení účinnosti dezinfekce.
12. Bez abnormálních změn.
13. Musí být dodržena podmínka, aby součet poměrů zjištěného obsahu dusičnanů v mg/l děleného 50 a zjištěného obsahu dusitanů v mg/l děleného 3 byl menší nebo rovný 1. Součet poměrů odpovídá svým významem nejvyšší mezní hodnotě. Obsah dusitanů v pitné vodě na výstupu z úpravny musí být nižší než 0,1 mg/l.
14. Platí jako minimální hodnota v případě uvedeném v § 3 odst. 1. Pro všechny vody platí, že cílem je dosažení doporučené hodnoty.
15. Limitní hodnota 0,3 mg/l se vztahuje na odběrová místa u spotřebitele, nikoliv na výstupu z úpravny nebo na vodojemu. V případě využití vázaného aktivního chloru pro dezinfekci, platí pro celkový aktivní chlor mezní hodnota 0,4 mg/l. U spotřebitele však nesmí být dotčena přijatelnost pachu a chuti vody.
16. Součet koncentrací chlorečnanů a chloritanů nesmí překročit 200 µg/l.
17. V případech, kdy vyšší hodnoty chloridů jsou způsobeny geologickým podložím, se hodnoty až do 250 mg/l považují za vyhovující požadavkům této vyhlášky. Pro balené pitné vody uměle doplňované minerálními látkami platí mezní hodnota 250 mg/l.
18. Voda by neměla působit agresivně vůči materiálům rozvodného systému, včetně domovních instalací. Posouzení agresivity se provádí podle TNV 75 7121 Jakost vod. Požadavky na jakost vody dopravované potrubím.
19. V případě pochybností při senzorickém hodnocení se za přijatelné považují prahová čísla 1 a 2 při stanovení podle ČSN EN 1622 Jakost vod. Stanovení prahového čísla pachu (TON) a prahového čísla chuti (TFN).
20. Měřeno při 25 °C.
21. V případech, kdy vyšší hodnoty manganu ve zdroji surové vody jsou způsobeny geologickým prostředím, se hodnoty manganu až do 0,1 mg/l považují za vyhovující požadavkům této vyhlášky za předpokladu, že nedochází k nežádoucímu ovlivnění organoleptických vlastností vody.
22. Limitní hodnota platí pro vzorek pitné vody odebraný odpovídající metodou vzorkování z kohoutku u spotřebitele tak, aby vzorek byl reprezentativní pro průměrné jednotýdenní množství požité spotřebiteli.
23. Limitní hodnota platí pro vzorek pitné vody odebraný odpovídající metodou vzorkování z kohoutku u spotřebitele tak, aby vzorek byl reprezentativní pro průměrné jednotýdenní množství požité spotřebiteli.
24. Pesticidními látkami se rozumí organické insekticidy, herbicidy, fungicidy, nematocidy, akaricidy, algicidy, rodenticidy, slimicidy, příbuzné produkty, mimo jiné regulátory růstu, a jejich relevantní metabolity.
25. Limitní hodnota platí pro každou jednotlivou pesticidní látku a její relevantní metabolit s výjimkou aldrinu, dieldrinu, heptachloru a heptachlorepoxidu, kde platí limitní hodnota 0,03 µg/l.
26. Limitní hodnota se vztahuje na součet jednotlivých stanovených a kvantitativně zjištěných pesticidních látek a jejich relevantních metabolitů. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula. Uvádí-li laboratoř v protokolu výsledek ukazatele "pesticidní látky celkem", musí zároveň uvést i výsledky všech stanovených jednotlivých pesticidních látek a jejich relevantních metabolitů.
27. Limitní hodnota se vztahuje na součet kvantitativně stanovených následujících specifických látek: benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[ghi]perylen, indeno[1,2,3-cd]pyren. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula. Jsou-li stanoveny další látky typu polyaromatických uhlovodíků, nelze jejich hodnotu zahrnout do ukazatele PAU.
28. Pro balené pitné vody nesycené oxidem uhličitým a pro pitnou vodu dopravovanou kontejnery lze připustit hodnotu pH od 5,5; pro balenou pitnou vodu, která je přírodně bohatá nebo uměle obohacena oxidem uhličitým, může být minimální hodnota i nižší. U vod s přirozeně nižším pH se hodnoty pH 6,0 až 6,5 považují za splňující požadavky této vyhlášky za předpokladu, že voda nepůsobí agresivně vůči materiálům rozvodného systému.
29. Součet koncentrací tetrachlorethenu a trichlorethenu nesmí překročit 10 µg/l.
30. Limitní hodnota se vztahuje na součet kvantitativně zjištěných koncentrací trichlormethanu (chloroformu), tribrommethanu (bromoformu), dibromchlormethanu a bromdichlormethanu. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula. Cílem je dosažení co nejnižší hodnoty - bez snížení účinnosti dezinfekce.
31. V případech úpravy povrchové vody by voda vycházející z úpravny neměla překročit hodnotu 1,0 ZF (n). Ke stanovení se použije nefelometrická metoda.
32. V případech, kdy vyšší hodnoty železa ve zdroji surové hodnoty jsou způsobeny geologickým podložím, se hodnoty železa až do 0,5 mg/l považují za vyhovující požadavkům této vyhlášky za předpokladu, že nedochází k nežádoucímu ovlivnění organoleptických vlastností vody, a to ani formou občasného viditelného zákalu.