přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 291/2009
Zákon č. 291/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Čl.XIX

Čl. XIX
(1) Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení
a) části třetí čl. V bodů 1, 3, 4, 6 a 17, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010,
b) části třetí čl. V bodů 8, 9, 11, 13, 14 a 16, která nabývají účinnosti dnem 30. června 2010,
c) části první bodů 38 a 39, části sedmé bodu 39 a části čtrnácté, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2010.
(2) Ustanovení části sedmé bodů 34 až 38 pozbývají platnosti dnem 30. června 2010.