přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 140/1961
Zákon Národního shromáždění č. 140/1961 Sb., Trestní zákon § 171d

§ 171d
Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky
(1) Kdo v úmyslu získat neoprávněný majetkový nebo jiný prospěch pomáhá jinému k neoprávněnému pobytu na území republiky, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, jestliže
a) čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,
b) spáchá takový čin jako člen organizované skupiny,
c) spáchá takový čin opětovně, nebo
d) spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.