přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.162

Položka 162
 
a) Přijetí žádosti o vydání povolení k pobytu               Kč     2 500

b) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů      Kč      200

c) Přijetí žádosti o vydání zaměstnanecké karty, modré karty,
  karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, karty
  vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského
  státu Evropské unie nebo povolení k dlouhodobému pobytu
  za účelem investování                         Kč     5 000

d) Zpracování objednávky k sjednání termínu osobního podání
  žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu     Kč     1 000
 
e) Přijetí žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu občanu
  Evropské unie, státu, který je vázán Dohodou o Evropském
  hospodářském prostoru, nebo státu, který je vázán mezinárodní
  smlouvou sjednanou s Evropskou unií, a jeho rodinnému 
  příslušníku bez ohledu na státní příslušnost              Kč      200
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, vydává-li toto povolení Ministerstvo zahraničních věcí.
 
Poznámka
Poplatek podle písmene e) se vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie podle § 15a zákona o pobytu cizinců na území České republiky, občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, bez ohledu na jeho státní příslušnost.