přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.152

Položka 151
 
a) Ověření shody předloženého
  opisu, kopie, fotokopie s listinou       Kč      300
 
b) Ověření shody předloženého opisu, kopie, fotokopie
  s listinou, jde-li o doklad určený pro zápis matriční
  události v cizině do Zvláštní matriky v Brně              Kč      150
 
c) Ověření správnosti předloženého překladu                Kč      300
 
d) Ověření správnosti předloženého překladu, jde-li o doklad
  určený pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní 
  matriky v Brně                             Kč      150
 
e) Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické
  podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny       Kč      100

f) Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby
  za každou i započatou stránku konvertované listiny           Kč      100

g) Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce          Kč      600
 
Poznámka
Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.