přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.150

Položka 150
 
a) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu nebo
  za uznání podpisu za vlastní                      Kč      250
                                     za každý podpis
 
b) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu nebo 
  uznání podpisu za vlastní na listinách určených pro zápis
  matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně         Kč      125
 
c) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů
  (superlegalizace)                           Kč      600
 
d) Ověření otisku úředních
  razítek a podpisů (superlegalizace) na listinách určených
  pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní
  matriky v Brně                             Kč      300
 
e) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů na českých
  dokladech nebo listinách a ověření listiny (apostila)
  určených k použití v cizině                      Kč      300
 
Osvobození
Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozena superlegalizace úmrtního listu, pokud od vystavení prvopisu cizozemského dokladu neuplynul více než 1 rok.