přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.147

Položka 147
Vybrání pohledávky, renty a jiných dávek nebo plnění, 
s výjimkou požitků ze sociálního zabezpečení, úkony 
v řízení o dědictví (včetně intervence u příslušných 
orgánů, vymáhání a doručení dědictví)                   4 % z vybrané
                                    peněžní částky nebo
                                  peněžního ocenění dědictví
                               nejméně   Kč      150
                               nejvýše   Kč     2 000
 
Poznámky
1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vybírá se poplatek podle položky 146 tohoto sazebníku.
2. Základem poplatku za úkony v řízení o dědictví podle této položky je hodnota dědictví nesnížená o honorář právního zástupce.