přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.138

Položka 138
 
a) Přijetí přihlášky 

  - individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb     Kč     5 000

  - kolektivní a certifikační ochranné známky do tří tříd
   výrobků nebo služeb                         Kč    10 000

  - za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy          Kč      500

b) Přijetí žádosti o přeměnu přihlášky nebo ochranné
  známky Evropské unie do tří tříd výrobků nebo služeb          Kč     5 000

  - za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy          Kč      500

c) Přijetí žádosti o rozdělení přihlášky

  - za každou nově vzniklou přihlášku                  Kč     5 000

d) Přijetí žádosti o rozdělení zapsané ochranné známky

  - za každou nově vzniklou ochrannou známku               Kč     5 000

e) Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného označení
  do rejstříku                              Kč     1 000
 
Poznámky
1. Poplatek za přijetí přihlášky ochranné známky podle písmene a) této položky je splatný do 1 měsíce ode dne přijetí přihlášky.
2. Poplatek za přijetí žádosti o přeměnu přihlášky nebo ochranné známky Evropské unie podle písmene b) této položky je splatný do 2 měsíců od doručení výzvy podle zákona upravujícího ochranné známky.
3. Poplatek za podání námitek podle písmene e) této položky je splatný ve lhůtě pro podání námitek.
4. Není-li poplatek podle písmene a) nebo e) této položky zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se přihláška nebo námitky za nepodané a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.
5. Je-li poplatek podle písmene a) odrážky třetí této položky zaplacen v nesprávné výši, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví po uplynutí lhůty pro zaplacení poplatku za přijetí přihlášky k zaplacení nedoplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Není-li nedoplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků a služeb, na které se vztahuje zaplacená částka. Není-li zřejmé, na které třídy výrobků a služeb se má zaplacená částka vztahovat, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce v pořadí od nejnižší, které zaplacená částka zahrnuje. Ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti se u nedoplatku nepoužije.