přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.128

Vynálezy a dodatková ochranná osvědčení
Položka 128
 
a) Přijetí přihlášky vynálezu                       Kč     1 200

  - pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)        Kč      600

b) Přijetí žádosti 

  - o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou             Kč      800

  - o zpřístupnění překladu nároků evropské patentové přihlášky
   včetně zpřístupnění oprav překladů                  Kč      500

c) Přijetí žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu    Kč     3 000

  - za 11. a každý další uplatněný patentový nárok            Kč      500

d) Vydání patentové listiny do rozsahu 

  - deset stran strojopisu                        Kč     1 600

  - za každou další stranu                        Kč      100

e) Zveřejnění překladu evropského patentového spisu            Kč     2 000

  - za zveřejnění oprav překladu                     Kč      100

f) Předložení překladu evropského patentového spisu
  v dodatečné lhůtě                           Kč     3 000

g) Přijetí žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení       Kč     5 000
 
h) Přijetí žádosti o pediatrické prodloužení dodatkového
  ochranného osvědčení                          Kč     5 000
 
Položka 129
 
a) Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá 
  do rozsahu patentu                           Kč     5 000

b) Přijetí návrhu na zrušení 

  - patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu     Kč     2 000

  - evropského patentu                          Kč     2 000

  - dodatkového ochranného osvědčení                   Kč     2 000
 
Položka 130
 
Úkony Úřadu průmyslového vlastnictví spojené s podáním 
mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci        Kč     1 500