přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.122

Položka 122
 
a) Udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
  podle zákona o odpadech                            Kč     1 000
b) Vydání povolení provozu zařízení určeného pro nakládání
  s odpady nebo povolení k obchodování s odpady podle
  zákona o odpadech                               Kč      500
c) Vydání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování
  odpadů podle zákona o odpadech                         Kč     1 000
d) Přijetí oznámení o přeshraniční přepravě odpadu podle
  zákona o odpadech                               Kč    10 000
e) Vydání rozhodnutí o změně vydaného rozhodnutí v přeshraniční
  přepravě odpadu podle čl. 17 nařízení Evropského parlamentu
  a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů a podle
  zákona o odpadech                               Kč     6 000
 
Osvobození
Od poplatku podle písmen d) a e) je osvobozen příslušný orgán a osoba jednající jeho jménem podle čl. 22 nebo 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů.